Levering en Retourbeleid

Deze LEVERING EN RETOURBELEID zijn van toepassing op de relatie tussen Dakpark Steak and more en de via www.dakparkrestaurant.nl bestellende klanten.

IDENTITEIT

Dakpark Steak and more B.V.
Vierhavensstraat 79
3029 BB Rotterdam

E-mail: info@dakparkrestaurant.nl

KvK-nr: 72144041

Bovenstaande restaurant vestiging is hierna aangeduid als “Restaurant”.

Door het plaatsen van een bestelling op de website http://www.dakparkrestaurant.nl accepteert u het aanbod van het Restaurant en gaat u hiermee een overeenkomst met dit Restaurant aan. Het Restaurant zal uw bestelling bij u afleveren of gereed maken voor het afhalen.

Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan het Restaurant, welke op zijn beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan het Restaurant. Eventuele vragen over terugbetaling dienen telefonisch gericht te worden aan het Restaurant.

In het kader van deze overeenkomst worden er door ons persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform ons privacy en algemene voorwaarden en de geldende wetgeving.

1. OVEREENKOMST

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “Bestelling plaatsen” tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via www.dakparkrestaurant.nl. Hiermee accepteert u het aanbod van het Restaurant en de levering van de door u gekozen producten.

1.2 Na ontvangst van de door u geplaatste bestelling zal het Restaurant de bestelling per e-mail aan u bevestigen.

1.3 De overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als u correcte en volledige contact- en adresgegevens heeft verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling. U heeft de plicht eventuele onjuistheden direct bij het Restaurant te melden.

1.4 Het is mogelijk dat het Restaurant telefonisch contact met u op neemt om de bestelling te verifiëren.

2. BETALING

2.1 Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 1.1 van deze algemene voorwaarden, bent u verplicht om het Restaurant te betalen voor uw bestelling. U kunt aan deze betalingsverplichting voldoen door online te betalen via iDeal, door betaling aan het Restaurant aan de deur of bij het afhalen van uw bestelling aan de kassa van het Restaurant.

2.2 Indien uw bestelling geannuleerd wordt dan vindt het retourneren van uw betaling bij voorkeur plaats op dezelfde manier en rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Restaurant behoudt het recht uw betaling op alternatieve wijze te retourneren, bijvoorbeeld door middel van een tegoedbon.

3. LEVERING

3.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag. Als er op de door u gekozen bezorg locatie kosten voor bezorging gerekend dienen te worden, dan staan deze kosten vermeld in uw winkelwagen.

3.2 De bezorgtijden van het Restaurant staan vermeld op http://www.dakparkrestaurant.nl. Het is mogelijk om binnen deze tijden uw bestelling te laten bezorgen. Het Restaurant is verantwoordelijk voor de vermelding van de juiste bezorgtijden.

3.3 Alhoewel er gestreefd wordt om uw bestelling binnen 120 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. Ook op zon- en feestdagen duurt de aflevering in het algemeen langer.

3.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op uzelf nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3.5 Gezien de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht om een bestelling te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3.6 Annulering van uw bestelling is alleen mogelijk indien u telefonisch contact met het Restaurant heeft gehad en dit akkoord is gegaan.

3.7 Het Restaurant heeft het recht uw bestelling te annuleren.

4. ACTIES EN KORTINGEN

4.1 Eventuele acties en kortingen dienen tijdens het onlinebestelproces doorgegeven te worden. Indien u deze niet opgegeven heeft kan Restaurant niet gehouden worden te leveren conform deze acties.

4.2 Indien er voor een actie een kortingscode beschikbaar is gesteld, dient u deze code in te voeren bij het afrekenen van uw bestelling. Indien deze code niet ingevoerd is kan Restaurant achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze actie.

4.3 U kunt slechts één kortingscode per bestelling gebruiken.

4.4 Het is niet toegestaan uw bestelling in meerdere (kleinere) bestellingen op te breken, zodat u van meerdere kortingen en/of acties kunt genieten. Bij constatering hiervan geldt alleen de eerst genoten actie en worden de overige kortingen ingetrokken.

4.5 Het Restaurant is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

5. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Restaurant is verantwoordelijk voor de door het Restaurant geüploade product afbeeldingen die gebruikt worden op www.dakparkrestaurant.nl. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.dakparkrestaurant.nl en de aangeboden producten, inclusief reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het Restaurant.

6. AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, met een uiterst maximum van €50.

7. TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten tussen het Restaurant en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.